ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ จะใช้เวลาแก้ไขปัญหาระยะสั้นภายใน 2-3 เดือน

จากกรณีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หรือ ITD รวมตัวเรียกร้องให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย ล่าสุด ทางส่งหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็…