“สสส.” สานพลังภาคีจัดเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่”

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานจัดงานเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ภายใต้แนวคิด Ready to move on ก้าว…