“สสส.” สานพลังภาคีจัดเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่”

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานจัดงานเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ภายใต้แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่สุขภาพดีไป

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตกลายเป็นทุกขภาวะหลักมากขึ้น สสส. สานพลังภาคีสร้างเสริมสุขภาวะแนวใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุขภาพที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ เกิดค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความปลอดภัยบนท้องถนน ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ พัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ พร้อมจุดกระแสกิจกรรมทางกาย กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ตรงกับวันครบรอบก่อตั้ง สสส. 21 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน เป็นการสานพลังยกระดับการจัดงานวิ่ง ส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยให้กลับมาอีกครั้ง

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือเพียง 55.5% ในปี 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งอยู่ที่ 14.32 ชั่วโมง/วัน จากที่ปกติอยู่ที่ประมาณ 13.47 ชั่วโมง/วัน สสส. เร่งสานพลังภาคีฟื้นฟูกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัย ทำให้ปี 2564 ระดับกิจกรรมทางกายเพียงพอขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 63% ที่สำคัญพบว่ากิจกรรมเดิน-วิ่ง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากทุกเพศทุกวัยทำเองได้ง่าย

ทั้งนี้ สสส. สานพลังภาคี พัฒนานวัตกรรมแอพพลิเคชั่น Wind ช่วยเตรียมสุขภาพร่างกายนักวิ่งให้พร้อม ผ่านตารางฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งเสริมการใช้ “พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้าน” เพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการซ้อมวิ่ง เตรียมความพร้อมร่างกายก่อนลงสู่สนามอย่างปลอดภัย

นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า “Thai Health Day Run 2022” จัดขึ้นในวันที่ 29 ม.ค. 66 ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,500 คน แบ่งเป็น 3 ระยะทาง 10 กม. ปล่อยตัว 05.00 น., 5 กม. ปล่อยตัว 05.10 น. และเดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กม. ปล่อยตัว 05.15 น. ค่าสมัคร 300 บาททุกระยะ ผู้ที่สนใจสมัครวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65 ทางเว็บไซต์ www.thaijogging.org ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai Health Day Run

“สสส.” สานพลังภาคีจัดเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่”

นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) กล่าวว่า นักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างมั่นใจ เพราะเป็นงานวิ่งที่มีการออกแบบการแข่งขัน ทั้งการวางเส้นทาง ความปลอดภัย จัดให้มีหน่วยแพทย์ รถพยาบาล ประจำตลอดการแข่งขัน รวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทาง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของประเทศไทยในอนาคต สร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวนักวิ่ง

You May Also Like

More From Author